Hopp til innhold

Arrangert av

Partner logo

Annual Nordic Food Forum - NTNU

Seminar
Datoons. 21.9.
Tid10:00 - 15:00
StedDigs
Pris0 kr
Språk
Missing alt text

Hvordan er fremtidens bærekraftige matsystem?

Det er temaet når den aller første Nordic Food Forum konferansen nå arrangeres i Trondheim.

Konferansen samler nordiske kolleger som jobber med matindustrien på ulike måter, og målet er å styrke samarbeid, nettverksbygging og innovasjon. Konferansen arrangeres av NTNU og European Region of Gastronomy, og er del av Hyfer-festivalen.

Hovedtema for konferansen vil være forbrukerperspektiver, matteknologiske muligheter og fremtidsperspektiver for bærekraftig utvikling. Målet er å sette søkelys på sentrale elementer for å lykkes med en bærekraftig endring av matsystemet og definere fremtiden i vår nordiske matkontekst. Slik kan man i fellesskap utvikle strategier og effektive initiativer for bærekraftig prosessering, produksjon og forbruk av matprodukter.

Arrangementet vil legge til rette for nettverksbygging mellom ulike interessentgrupper; forskere, industriaktører, matentreprenører, beslutningstakere og virkemiddelapparatet. Programmet består av presentasjoner, debatter, demonstrasjoner av ulike matkonsept og matinnovasjoner.

På listen over foredragsholdere finner du blant annet Zane Cerpina, forfatteren av boka «Cooking in the Anthropocene – Recipes and opportunities for future catastrophes» og Giovanni De Grandis som skal snakke om «Food waste reduction in Norway: from data collection to (collective) action?» 

Konferansen er åpen for alle.


Møt innlederne

Emilia  Nordlund
Emilia Nordlund
Research manager VTT Ltd
Federico  Gómez Galindo
Federico Gómez Galindo
Professor Lund University
Lasse Berre
LasseBerre
ModeratorBERRE
Sophie  Kendler
Sophie Kendler
PhD candidate
Stefan  Hellstrand
Stefan Hellstrand
DirectorNolby Ekostrategi
Susanna  Winblad
Susanna Winblad
The Region of Skåne