Hopp til innhold

Arrangert av

Missing alt text

Åpning av Gjærevollsenteret x Hyfer

SeminarFamilievennlig
Datotor. 22.9.
Tid09:31 - 14:00
StedDigs
Pris0 kr
SpråkEN
Missing alt text

Velkommen til den offisielle åpningen av Gjærevollsenteret.

Under årets Hyfer kan du delta på den storstilte åpningen av NTNUs nye grønne forskningssenter. Gjærevollsenteret skal være et internasjonalt ledende forskningssenter for naturmangfold og bærekraft, som setter naturkrisen på dagsorden.
Arrangementet starter med minglelunsj: Kl. 11-12, 2. etg. Digs
På gjestelista står blant andre NTNU-rektor Anne Borg, samt nasjonale og internasjonale toppforskere på artsmangfold og miljø.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men har et begrenset antall plasser.

PROGRAM

Hvor: Digs, Krambugaten 2, Trondheim
Når: Fredag 23.09. 11:00 – 16:00
Moderator: Pernille Feilberg

Program: *)

11:00 Minglelunsj

Åpning av Gjærevollsenteret
Plenums rom, 1. etasje

12:00 Åpning v/Anne Borg, Rektor NTNU

12:10 Åpning v/Norunn S. Myklebust, Administrerende direktør, NINA

12:15 Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister

12:25 Heidi Bjerkan, Michelin kokk, Credo og Bernt-Erik Sæther, Direktør Gjærevollsenteret
Naturens skattekiste

12:35 Asbjørn Moen, Professor emeritus i økologi og naturvern, NTNU
 Olav Gjærevoll: Botaniker, naturverner og politiker

12:45 Bernt-Erik Sæther, Direktør, Gjærevollsenteret.
Grønn omstilling avhengig av mer kunnskap

12:55 GRAS
Folkrock-band som består av fire trønderdamer

13:05 Pause

Seminar

13:30 Signe Nybø, Forskningssjef, NINA
Biologisk mangfold i Norge; tilstand og utfordringer

13:50 Ottar Michelsen, Professor Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Med mål om å måle

14:05 Nina Vik, Senior rådgiver, Fagdirektør, Miljødirektoratet, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiverity and Ecosystem Services IPBES)
Hvorfor er nasjonale forskningssentre viktige for det internasjonale Naturpanelet (IPBES)

14:20 Pause

14:45 Erlend Birkeland Nilsen, Seniorforsker, NINA
Om store data, åpne data og manglende data i miljøforskningen

15:00 Bjarte Rambjør Heide, Direktør, Artsdatabanken
Artsdatabankens kunnskapsbehov i rollen som nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold

15:15 Gunhild Setten, Professor på Institutt for geografi, NTNU
Når er naturen?

15:30 Marte Fandrem, Stipendiat
Myr for framtida - Et kinderegg for bærekraft, klima og naturmangfold

15:45 Oppsummering og avslutning Øyvind Weiby Gregersen, Dekan på fakultet for naturvitenskap

15:50 Seminar slutt

*) Det kan hende det blir noen endringer i programmet

SENTERET: Gjærevollsenteret skal samle og styrke forskningskrefter fra hele verden, som skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan menneskelige handlinger påvirker naturmangfoldet.
Naturkrisen – i form av tap av biologisk mangfold – er den miljøtrusselen som vil ha størst innvirkning på kloden de neste ti årene. Arter og naturtyper forsvinner i rekordfart på grunn av menneskelige inngripen i naturen. Mye av den inngripende aktiviteten anses imidlertid for nødvendig for å nå andre bærekraftmål. Et eksempel er utbygging av fornybar energi for å bremse klimaendringer.
Det er et stort og akutt behov for mer kunnskap rundt disse utfordringene.
For å bidra til å løse dem, etablerer NTNU Gjærevollsenteret, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Målet er å bygge bro mellom grunnleggende kunnskap om naturen og utforming av forvaltning og politikk. Dette vil bli gjort gjennom forskning, undervisning og formidling.
Senteret vil blant annet utvikle framtidsanalyser for naturmangfold, som vil bli brukt til å utvikle og formidle praktiske verktøy som skal gjøre offentlige etater og privat næringsliv i stand til å tilpasse sin virksomhet for å stanse tap av naturmangfold.

Møt innlederne