Hopp til innhold

Vitenskap

Velkommen til festival!

Dato: 10. juli

Ved NTNU jobber studenter og ansatte hver eneste dag med å løse store og komplekse utfordringer: Ved NTNU skaper vi «Kunnskap for en bedre verden».

Hyfer

Dette er en visjon som motiverer, og en rettesnor vi jobber etter. Vi er alle en del av det store bildet, og skal vi bidra til å løse verdens mange utfordringer, må vi gjøre det i fellesskap.

Om vi skal skape kunnskap for en bedre verden, må vi også verne om, og bidra til, å opprettholde kunnskapens status i samfunnet. Som kunnskapsinstitusjon har NTNU en viktig rolle i kunnskapsformidling, og å skape møteplasser utenfor universitetet.

Derfor arrangerer NTNU kunnskapsfestivalen Hyfer. Tema for årets festival er «havet», og sammen med våre partnere vil NTNU legge til rette for at besøkende og deltakere kan oppleve fremragende forskning, utfordrende og kunnskapsbaserte debatter og engasjert meningsbrytning.

I løpet av noen hektiske dager blir det vitenskapelige samtaler, foredrag og filmer. I samarbeid med Kamfest inviterer vi dere «hjem» til oss på konsert i Hovedbygningen på Gløshaugen. På Forskningstorget skal vi vekke nysgjerrigheten til barn og unge, de kan teste og forske, og få mulighet til å møte våre forskere. For unge voksne presenterer vi kunst, kultur og forskning, mat og drikke i en annerledes festivalopplevelse på Havet.

Navnet Hyfer refererer til nettverket av sopptråder som gir liv, vokser i jorden og blander seg med omgivelsene. NTNU er også en del av et større samfunn, og eksisterer, vokser og gror i samspill med verden rundt oss. Hyfer skal bli en nyskapende arena for kunnskapsdeling, fellesskap og unike opplevelser.

Hyfer kunnskapsfestival lar mennesker, idéer og prosjekter møtes. Vi håper at vi på denne måten kan bidra til å gjøre kunnskap enda mer tilgjengelig, at vi kan inspirere, involvere – og kanskje skape større interesse og forståelse for forskning og nyskaping, spesielt hos barn og unge.

I år er det første gang vi arrangerer Hyfer i Trondheim – og som arrangør gleder vi oss til å møte besøkende, deltakere og samarbeidspartnere fra 21. fra til 25. september. På sikt er målet at Hyfer skal være til stede med ulike aktiviteter i alle NTNUs studiebyer, også Ålesund og Gjøvik i tillegg til Trondheim.

Jeg takker for alle som bidrar til Hyfer kunnskapsfestival.

Jeg gleder meg til å oppleve Hyfer i Trondheim, og jeg håper at alle dere som vil feire kunnskapsfest sammen med oss, får interessante, hyggelige, overraskende, morsomme og lærerike opplevelser!

Velkommen til festival!