22. - 23. september 2023

Trondheim

Energi for en bedre verden!

Hyfer™ er en norsk framtidsfestival for kunst, kultur og vitenskap som feirer kunnskap, kreativitet og nysgjerrighet.

Hyfer illustration
Hyfer 2022I dagene 21.-25 september skal vi møtes og dele opplevelser sammen, le og gråte sammen, teste egne grenser, lære nye ting om livet og hverandre – sammen.

Sammen er et nøkkelord for Hyferfest.
Komme sammen – lære av hverandre, ta del i hverandres perspektiv.

Hyfer festivalen – En arena for å dele kunnskap og nye ideer med likesinnede!
Det blir djs, kunstutstillinger, filmfremvisninger, masse mat & drikke mye annet og strålende stemning!
Lavterskel drop inn på mange av aktivitetene.
En liten festival med stort omfang – byomfattende spredt over 14 lokasjoner!
Hovedarena er havet kulturarena og DIGS/Kulturkvartalet akse Kalvskinnet.
Finn din perfekte opplevelse og dive in – det er jo havets år i år.


Om Hyfer