22. - 23. september 2023

Energi for en bedre verden!

Hyfer™ er en norsk framtidsfestival for kunst, kultur og vitenskap som feirer kunnskap, kreativitet og nysgjerrighet.

Festivalen er en initiativ fra NTNU og blir organisert sammen med gode samarbeidspartnere

Høydepunkter fra Hyfer 2022
Trondheim, Kalvskinnet 2023Hyfer er en ny kunnskapsfestival som blander kunst og vitenskap sammen, en festival som feirer innovasjon, skapertrang og nysgjerrighet.

Som nykommer på festivalscenen, skal Hyfer inspirere til nye koblinger mellom disipliner. Festivalen skal fungere som et symbiotisk knutepunkt som støtter partnerøkosystemet ved å blåse nytt liv i spennende innovasjoner og gjennombrudd.

Hyfer skal også være en inspirerende arena hvor mennesker kobles sammen for å lære av hverandre, en kunnskapsfestival med fokus på morsomme, fysiske og interaktive læringsopplevelser som etterlater inntrykk.

Les mer om Hyfer
Programslipp i juni 2023.

Les mer om fjorårets program.

Program 2022