Hopp til innhold

Arrangert av

Missing alt text

Bruk og misbruk av historien

Live show
Datofre. 22.9.
Tid15:00 - 17:15
Pris0 kr
SpråkNO
Missing alt text

Åpning av Middelaldersentret ved NTNU! Trondheim er en gammel by som har eksistert siden middelalderen, noe ikke minst Nidarosdomen og Erkebispegården minner oss på. Byen ble feiret med mye festivitas som 1000 år i 1997.

Mer eller mindre bevisst er vi omgitt av middelalder. I kulturlivet har nordisk middelalder knapt vært mer populær noen gang enn nå. Den norrøne litteraturen er fremdeles godt kjent og lest, og i nye omarbeidinger lever innholdet videre i nye former.

Dataspill, filmer og serier henter motiver fra nordiske myter og nordisk middelalder. Og ofte kan historiske hendinger fra middelalderen brukes og misbrukes i politisk argumentasjon i vår tid. Et aktuelt eksempel er hvordan Vladimir Putin misbruker middelalderen for å underkjenne Ukrainas rett til å eksistere som egen nasjon.Det varierer mye hvor historisk korrekt framstillingene i både populærkultur og politisk propaganda er.

For fiksjonen spiller det liten rolle, men for å ha faglig funderte oppfatninger av hvordan middelalderen kan ha vært, er det viktig at det blir drevet oppdatert forskning og formidling.

Middelalderstudier er i dag et sted for diskusjon, debatt og lidenskapelig argumentasjon. Slike studier forventes å være tverrfaglige, der nasjonale tradisjoner blir satt inn i ei internasjonal ramme. Det er langs disse linjene middelaldersatsingen ved NTNU vil arbeide framover mot 2030 - gjennom det nyåpnede Middelaldersenteret ved NTNU.

Program:

17:00 – 18:00:
Åpningstaler
Ola By Rise: Direktør for kultur og idrett, Trondheim kommune
Anne Kristine Børresen: Dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU


Middelaldersentret: En introduksjon: Erik Opsahl, professor i middelalderhistorie og leder for Middelaldersentret

Bruk og misbruk av historien:
Romerne, nordmennenes forfedre: Om middelaldersk historiebruk i Trondheim : Thea Selliaas Thorsen, professor i klassiske studier

Konge og helgen - Olav Haraldsson i etterreformatorisk historieskriving: Magne Njåstad, professor i senmiddelalder og tidlig moderne tid

18:00 – 18:15

Pause

18:15 – 19:15:

Forts. Bruk og misbruk av historien:

Kensington-steinen – å laga seg ei historie: Ivar Berg, professor i nordisk språkvitenskap

Kveilende ormer og istykkerslått døpefonter: Et lite innblikk i hvordan eliten brukte eldre gjenstand og stiluttrykk for å forme samtiden for 1000 år siden: Margrete Syrstad Andås, førsteamanuensis i kunsthistorie 

En mynt for Gud – en mynt for jomfru Maria. Litt om myntfunn i kirker Jon Anders Risvaag, førsteamanuensis i numismatikk

Publikum inviteres til å delta i diskusjonen.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli tatt bilder under festivalen dagene 22. og 23 september. Bildene vil kun bli benyttet til kommunikasjon og informasjon knyttet til festivalen fremover.