Hopp til innhold

Arrangert av

Partner logo

Utforsking av menneskehetens fremtid

WorkshopFamilievennlig
Datofre. 22.9.
Tid12:15 - 15:00
Pris0 kr
SpråkNO
Missing alt text

Utsolgt!

Hjelp oss med å samskape menneskehetens framtid!

Vi ønsker å invitere dere til en event hvor dere får oppleve og diskutere menneskehetens fremtid på 4 ulike stasjoner som omhandler miljø og klima på innovative og kreative måter. Dere kan se fram til installasjoner som det pustende Lungetreet, en futuristisk virtuell virkelighetsopplevelse, fortellinger om det gode liv og til og med få prøve en robothale som «kobler deg på naturen», og visuelle utstillinger av forurensning i Trondheim.

Alarmklokkene ringer – det er kode rød for menneskeheten! Man kan si at menneskeheten er i en åpen konflikt med miljøet og naturen da vi står ovenfor den største trusselen noensinne – klimaforandringer. Vi mennesker virker ikke å være hverken i stand til eller villige til å forhindre denne katastrofen. Tiden går – og hva gjør vi?

Vi forskere er travle med å formidle kunnskap som skal bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. Men hvordan ser denne «bedre og mer bærekraftige» verdenen ut? Og hvordan bør den se ut hvis vi skal være i stand til å redde den? Samsvarer visjonene våre om det gode liv med det som står nedfelt i klimamålene? Vi inviterer dere til å utforske disse spørsmålene som en del av den interaktive workshoppen vår!

I løpet av workshoppen vil vi invitere et variert publikum, inkludert barna, til å delta og utfordre hva det betyr å være menneske i dag – og hva som trengs fra morgendagens mennesker. Forskere fra miljøpsykologifeltet vil demonstrere uluke visualiseringer som er ment å få oss til å tenke og reflektere. Til dette bruker vi både høyteknologiske- (virtuell virkelighet, data-visualisering, en robothale som beveger seg med kroppene deres) og lavteknologiske tilnærminger (narrativer og øko-kunst) for å illustrere ulike utfordringer som menneskeheten står ovenfor, og vi inviterer alle til å utforske menneskehetens framtid ved hjelp av lek og moro. Ved å appellere til sansene våre fremfor å kun gi informasjon så vil vi utforske med dere hva det betyr å være menneske – og hva det bør bety å være menneske – og samskape menneskehetens fremtid sammen!

Vi kan friste med gratis vafler, frukt og drikke til alle som deltar på workshoppene! 😊

Program for dagen:
14:15 – 17:00 – Workshop 1 «Samskap menneskehetens framtid med oss». Her vil vi ha 4 stasjoner med introduksjoner, økovisualiseringer, samskapingsoppgaver og tapas. Vi har plass til max. 50 personer, og både barn og voksne er hjertelig velkomne.

Her følger en kort beskrivelse av de 4 stasjonene som vi har i workshoppen vår. Deltagere vil rotere mellom stasjonene, slik at alle får mulighet til å oppleve hver av dem.

Stasjon 1: Virtuell virkelighetsopplevelse

Stasjon 2: Framtidens mobilitet

Stasjon 3: Framtidens narrativer

Stasjon 4: Koblingen mellom mennesker og økosystemer

Alle deltagerne vil få plass i en gruppe. Hver gruppe vil deretter rotere mellom stasjonene, slik at alle får være med på hver stasjon. På de ulike stasjonene presenteres en økovisualisering som er ment å vekke følelser. Vi jobber deretter i hver gruppe med å samskape visjoner om framtiden relatert til hver stasjons tema – på kreative og morsomme vis! Hver stasjon bruker ulike fremgangsmåter å samskape disse visjonene på – herunder poesi, narrativer og tegning, m.m.).

Workshoppen vil dokumenteres, og de forslagene dere kommer med vil brukes både i forskning og i kommunalt arbeid med tematikken! Så her har dere en unik mulighet til å utgjøre en stor forskjell

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli tatt bilder under festivalen dagene 22. og 23 september. Bildene vil kun bli benyttet til kommunikasjon og informasjon knyttet til festivalen fremover.

Møt innlederne